Дыпломніку

Дыпломны праект уяўляе сабой самастойнае тэарэтычнае даследаванне адной з найбольш актуальных, найбольш складаных праблем па спецыяльнасці, якое мае выхад на практыку. Таму кожны дыпломны праект павінен утрымліваць элементы навізны, пошуку ўласных шляхоў вырашэння сучасных навукова і практычна значных пытанняў. Высновы аўтара павінны быць у дастатковай ступені пераканаўчыя і аргументаваны.

Праца над дыпломным праектам ўключае ў сябе наступныя асноўныя этапы:

  • выбар і замацаванне аб'ектаў пераддыпломнай практыкі;
  • выбар і замацаванне тэмы дыпломнага праекта;
  • распрацоўка і зацвярджэнне заданні на дыпломны праект;
  • збор матэрыялу для праектавання на аб'екце практыкі;
  • напісанне і афармленне тлумачальнай запіскі і чарцяжоў, якія ўваходзяць у дыпломны праект;
  • сайт праекта на кафедру і падрыхтоўка выступу ў ГАК;
  • папярэдняя абарона дыпломнага праекта на кафедры;
  • кірунак праекта на рэцэнзію;
  • абарона ў ДЭК.

Тэматыка дыпломных работ складаецца кафедры, перадаецца ў дэканат, разглядаецца і зацвярджаецца саветам факультэта.