Дысцыпліны

 1. Беларуская палеаграфія
 2. Уводзіны ў мовазнаўства
 3. Сучасная беларуская мова
 4. Стараславянская мова
 5. Лацінская мова
 6. Беларуская дыялекталогія
 7. Гістарычная граматыка беларускай мовы
 8. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы
 9. Сучасная славянская (польская) мова
 10. Методыка выкладання беларускай мовы
 11. Рыторыка
 12. Культура беларускай мовы і стылістыка
 13. Агульнае мовазнаўства
 14. Гісторыя беларускага мовазнаўства