Філіялы кафедры

ОТЧЁТ

кафедры белорусского языка

о работе с филиалами в 2021-2022 уч.г.

Филиалы кафедры белорусского языка ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» с 17.03.2017 и ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» с 14.03.2019, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, являются базовыми.

В 2021 – 2022 учебном году в базовых школах, с которыми заключены договоры о сотрудничестве,  проведена следующая работа:

сентябрь 2021 г. – встреча с администрацией гимназий, обсуждение направлений сотрудничества, подготовка плана работы.

октябрь 2021г. – консультирование учителей и школьников при подготовке научных конкурсных работ

ноябрь, декабрь 2021 г. – проведение консультаций с учениками – участниками городской и областной олимпиады.

октябрь 2021 – организация круглых столов с учителями белорусского языка и литературы по вопросам организации научно-исследовательской деятельности учеников ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» и ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» (проф. О.А. Лещинская, доц. З.В. Шведова).

сентябрь – декабрь – оказание методической помощи учителям по сложным вопросам филологии.

08.11.2021 – 04.12.2021 прохождение преддипломной педагогической практики студентами 4 курса дневной формы обучения.

09.11.2021 – 12.11.2021 – посещение и анализ студентами 4 курса открытых уроков учителей белорусского языка и литературы  ГУО “Гимназия № 51 г. Гомеля” Афанасьевой Н.В. и Кирюшкиной М.И. в рамках преддиплоной практики (организатор доц. Л.В. Паплавная).

09.11.2021 – 12.11.2021 – посещение и анализ студентами 4 курса открытых уроков учителей белорусского языка и литературы  ГУО “Гимназия № 10 г. Гомеля” Василенко Н.Ф. и Жевняк Н.В. в рамках преддиплоной практики (организатор доц. З.В. Шведова).

14.02.2022 – 19.02.2022 прохождение учебной ознакомительной практики студентами 1 курса дневной формы обучения спец. “Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)” в ГУО “Гимназия № 10 г. Гомеля”.

21.02.2022 – 02.04.2022 прохождение преддипломной педагогической практики студентами 4 курса дневной формы обучения.

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар  ДУА «Гімназія № 51

г. Гомеля»

_______ А.П. Пахучы

«         »    верасня  2021 года

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”

_______І.В. Семчанка

«         »    верасня 2021 года

ПЛАН

работы філіяла кафедры беларускай мовы

філалагічнага факультэта УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

на базе ДУА «Гімназія № 51  г. Гомеля»

на 2021-2022 вучэбны год

 

№ п/п

Змест работы

Тэрмін выканання

Адказныя

Адзна-ка аб выкананні

I Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць  

1.1

Правядзенне навуковых даследаванняў на базе філіяла кафедры выкладчыкамі;  магістрантами (па тэме магістарскіх дысертацый); студэнтамі (у межах выканання курсавых, дыпломных работ па лінгвістычных дысцыплінах і навукова-даследчых праектаў)

На працягу года

Кіраўнікі курсавых, дып-ломных, магі-старскіх работ, навукова-даследчых праектаў

 

1.2

Удзел у міжнароданых навукова-практычных канферэнцыях: падрыхтоўка публікацый выкладчыкаў кафедры і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія № 51 г. Гомеля» па сумесных напрацоўках

На працягу года

Выкладчыкі кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.3

Аналіз урокаў праблемнага навучання, якія праводзяць студэнты ў межах пераддыпломнай практыкі

У перыяд перадды-пломнай практыкі

Кіраўнікі практыкі, настаўнікі гімназіі

 

1.4

Навуковае кансультаванне інавацыйных  праектаў

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.5

Рэцэнзаванне артыкулаў і метадычных распрацовак настаўнікаў гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.6

Падрыхтоўка сумесных з настаўнікамі гімназіі артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый, метадычных распрацовак

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.7

Рэцэнзаванне вучнёўскіх навуковых работ да навукова-практычнай канферэнцыі “Пошук” і навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”

кастрычнік, люты

ПВС кафедры

 

1.8

Арганізацыя кансультацый вучняў гімназіі па пытаннях падрыхтоўкі навукова-даследчых работ

На працягу года

ПВС кафедры

 

II Вучэбна-метадычная работа

2.1

Пашырэнне вучэбна-метадычнай базы:

- распрацоўка і рэалізацыя метадычнага забеспячэння практык, практыкуму, практычных заняткаў;

- распрацоўка праграмнага забеспячэння;

- стварэнне і папаўненне банка дадзеных  навукова-даследчых матэрыялаў па лінгвістыцы і методыцы выкладання беларускай мовы

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

2.2

Удзел выкладчыкаў кафедры ў пасяджэннях метадычных аб’яднанняў гімназіі і кансультаванне па вызначаных праблемах

На працягу года

ПВС кафедры

 

2.3

Арганізацыя майстар-класаў настаўнікамі гімназіі (правядзенне творчых урокаў з выкарыстаннем інтэрактыўных і арт-тэхналогій

На працягу года

Загіліяла,

настаўнікі гімназіі, ПВС кафедры

 

2.5

Правядзенне практычных заняткаў са студэнтамі на базе гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

III Арганізацыйна-метадычная работа

3.1

Правядзенне студэнтамі-практыкантамі адкрытых мерапрыемстваў

На працягу года

Заг. філіяла

 

 

3.2

Запрашэнне настаўнікаў гімназіі ў якасці кансультантаў-практыкаў на вучэбныя заняткі і курсавыя сходы

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.3

Арганізацыя пераддыпломнай практыкі на базе гімназіі

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.4

Правядзенне метадычных семінараў і круглых сталоў

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.5

Падрыхтоўка відэаматэрыялаў, электронных праграмных прадуктаў па рэкламе і прапагандзе лепшага педагагічнага вопыту

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.6

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі, якія праходзяць працэдуру атэстацыі на катэгорыю

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.7

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі па праблемных пытаннях мовазнаўства і методыкі выкладання

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.8

Правядзенне кансультацый па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання

На працягу года

ПВС кафедры

 

           

 

Загадчык філіяла                                                  З.У. Шведава

Загадчык кафедры

беларускай мовы                                              А.М. Воінава

Дэкан філалагічнага

факультэта                                                        А.М. Палуян

 

 

ДУА “Гімназія № 10 г.Гомеля” (філіял кафедры беларускай мовы з 17.03.2017)

Настаўнікі:

Васіленка Н.Ф. (намеснік дырэктара па метадычнай рабоце, настаўнік беларускай мовы і літаратуры);

Жаўняк Н.В. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры);

Юрчанка А.В. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры);

Несцяровіч С. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры).

 

ДУА “Гімназія № 51 г.Гомеля” (філіял кафедры беларускай мовы з 14.03.2019)

Настаўнікі:

Афанасьева Н.В. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры);

Кірушкіна М.І. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар  ДУА «Гімназія № 10

г. Гомеля»

________________ І.В. Бяспалая

«         »    верасня  2021 года

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”

________________І.В. Семчанка

«         »    верасня 2021 года

 

 

ПЛАН

работы філіяла кафедры беларускай мовы

філалагічнага факультэта УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

на базе ДУА «Гімназія № 10  г. Гомеля»

на 2021-2022 учебный год

 

№ п/п

Змест работы

Тэрмін выканання

Адказныя

Адзна-ка аб выкананні

I Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць  

1.1

Правядзенне навуковых даследаванняў на базе філіяла кафедры выкладчыкамі;  магістрантами (па тэме магістарскіх дысертацый); студэнтамі (у межах выканання курсавых, дыпломных работ па лінгвістычных дысцыплінах і навукова-даследчых праектаў)

На працягу года

Кіраўнікі курсавых, дып-ломных, магі-старскіх работ, навукова-даследчых праектаў

 

1.2

Удзел у міжнароданых навукова-практычных канферэнцыях: падрыхтоўка публікацый выкладчыкаў кафедры і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія № 10 г. Гомеля» па сумесных напрацоўках

На працягу года

Выкладчыкі кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.3

Аналіз урокаў праблемнага навучання, якія праводзяць студэнты ў межах пераддыпломнай практыкі

У перыяд перадды-пломнай практыкі

Кіраўнікі практыкі, настаўнікі гімназіі

 

1.4

Навуковае кансультаванне інавацыйных  праектаў

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.5

Рэцэнзаванне артыкулаў і метадычных распрацовак настаўнікаў гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.6

Падрыхтоўка сумесных з настаўнікамі гімназіі артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый, метадычных распрацовак

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.7

Рэцэнзаванне вучнёўскіх навуковых работ да навукова-практычнай канферэнцыі “Пошук” і навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”

кастрычнік, люты

ПВС кафедры

 

1.8

Арганізацыя кансультацый вучняў гімназіі па пытаннях падрыхтоўкі навукова-даследчых работ

На працягу года

ПВС кафедры

 

II Вучэбна-метадычная работа

2.1

Пашырэнне вучэбна-метадычнай базы:

- распрацоўка і рэалізацыя метадычнага забеспячэння практык, практыкуму, практычных заняткаў;

- распрацоўка праграмнага забеспячэння;

- стварэнне і папаўненне банка дадзеных  навукова-даследчых матэрыялаў па лінгвістыцы і методыцы выкладання беларускай мовы

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

2.2

Удзел выкладчыкаў кафедры ў пасяджэннях метадычных аб’яднанняў гімназіі і кансультаванне па вызначаных праблемах

На працягу года

ПВС кафедры

 

2.3

Арганізацыя майстар-класаў настаўнікамі гімназіі (правядзенне творчых урокаў з выкарыстаннем інтэрактыўных і арт-тэхналогій

На працягу года

Загіліяла,

настаўнікі гімназіі, ПВС кафедры

 

2.5

Правядзенне практычных заняткаў са студэнтамі на базе гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

III Арганізацыйна-метадычная работа

3.1

Правядзенне студэнтамі-практыкантамі адкрытых мерапрыемстваў

На працягу года

Заг. філіяла

 

 

3.2

Запрашэнне настаўнікаў гімназіі ў якасці кансультантаў-практыкаў на вучэбныя заняткі і курсавыя сходы

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

 

3.3

Арганізацыя пераддыпломнай практыкі на базе гімназіі

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.4

Правядзенне метадычных семінараў і круглых сталоў

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.5

Падрыхтоўка відэаматэрыялаў, электронных праграмных прадуктаў па рэкламе і прапагандзе лепшага педагагічнага вопыту

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.6

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі, якія праходзяць працэдуру атэстацыі на катэгорыю

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.7

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі па праблемных пытаннях мовазнаўства і методыкі выкладання

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.8

Аказанне дапамогі ў падрыхтоўцы і правядзенні навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”, удзел выкладчыкаў кафедры ў якасці экспертаў

Люты – сакавік

Заг. філіяла, намеснік па метадычнай рабоце гімназіі

 

3.9

Правядзенне кансультацый па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання

На працягу года

ПВС кафедры

 

           

 

 

Загадчык філіяла                                              З.У. Шведава

 

Загадчык кафедры

беларускай мовы                                        А.М. Воінава

 

Дэкан філалагічнага

факультэта                                                   А.М. Палуян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філіял кафедры беларускай мовы ў ДУА «Гімназія № 10 г. Гомеля» дзейнічае з 17.03.2017; у ДУА «Гімназія № 51 г. Гомеля» з 14.03.2019.

ПЛАН работы філіялакафедрыбеларускай мовы філалагічнага факультэта УА «ГДУ імя Ф. Скарыны» на базе ДУА «Гімназія № 51 г. Гомеля» на 2020-2021учебный год

№ п/п

Зместработы

Тэрмін выканання

Адказныя

Адзна-ка абвыкананні

I Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

1.1

Правядзенне навуковых даследаванняў на базе філіяла кафедры выкладчыкамі; магістрантами (па тэме магістарскіх дысертацый); студэнтамі (у межах выканання курсавых, дыпломных работ па лінгвістычных дысцыплінах і навукова-даследчых праектаў)

На працягу года

Кіраўнікі курсавых, дып-ломных, магі-старскіх работ, навукова-даследчых праектаў

 

1.2

Удзел у міжнароданых навукова-практычных канферэнцыях: падрыхтоўка публікацый выкладчыкаў кафедры і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія № 51 г . Гомеля» па сумесных напрацоўках

На працягу года

Выкладчыкі кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.3

Аналіз урокаў праблемнага навучання, якія праводзяць студэнты ў межах пераддыпломнай практыкі

У перыяд перадды-пломнай практыкі

Кіраўнікі практыкі, настаўнікі гімназіі

 

1.4

Навуковае кансультаванне інавацыйных праектаў

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.5

Рэцэнзаванне артыкулаў і метадычных распрацовак настаўнікаў гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.6

Падрыхтоўка сумесных з настаўнікамі гімназіі артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый, метадычных распрацовак

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.7

Рэцэнзаванне вучнёўскіх навуковых работ да конкурса “Пошук” і навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”

кастрычнік, люты

ПВС кафедры

 

1.8

Арганізацыя кансультацый вучняў гімназіі па пытаннях падрыхтоўкі навукова-даследчых работ

На працягу года

ПВС кафедры

 

IIВучэбна-метадычнаяработа

2.1

Пашырэнне вучэбна-метадычнай базы:

- распрацоўка і рэалізацыя метадычнага забеспячэння практык, практыкуму, практычных заняткаў;

- распрацоўка праграмнага забеспячэння;

- стварэнне і папаўненне банка дадзеных навукова-даследчых матэрыялаў па лінгвістыцы і методыцы выкладання беларускай мовы

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

2.2

Удзел выкладчыкаў кафедры ў пасяджэннях метадычных аб'яднанняў гімназіі і кансультаванне па вызначаных праблемах

На працягу года

ПВС кафедры

 

2.3

Арганізацыя майстар-класаў настаўнікамі гімназіі (правядзенне творчых урокаў з выкарыстаннем інтэрактыўных і арт-тэхналогій

На працягу года

Заг.філіяла,

настаўнікі гімназіі, ПВС кафедры

 

2.5

Правядзенне практычных заняткаў са студэнтамі на базе гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

IIIАрганізацыйна-метадычнаяработа

3.1

Правядзенне студэнтамі-практыкантамі адкрытых мерапрыемстваў

На працягу года

Заг. філіяла

 

3.2

Запрашэнне настаўнікаў гімназіі ў якасці кансультантаў-практыкаў на вучэбныя заняткі і курсавыя сходы

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.3

Арганізацыя пераддыпломнай практыкі на базе гімназіі

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.4

Правядзенне метадычных семінараў і круглых сталоў

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.5

Падрыхтоўка відэаматэрыялаў, электронных праграмных прадуктаў па рэкламе і прапагандзе лепшага педагагічнага вопыту

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.6

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі, якія праходзяць працэдуру атэстацыі на катэгорыю

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.7

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі па праблемных пытаннях мовазнаўства і методыкі выкладання

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.8

Аказанне дапамогі ў падрыхтоўцы і правядзенні навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”, удзел выкладчыкаў кафедры ў якасці экспертаў

Люты – сакавік

Заг. філіяла, намеснік па метадычнай рабоце гімназіі

 

3.9

Правядзенне кансультацый па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання

На працягу года

ПВС кафедры

 

ПЛАН

работы філіяла кафедры беларускай мовы

філалагічнага факультэта УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

на базе ДУА «Гімназія № 10 г. Гомеля»

на 2020-2021учебный год

№ п/п

Зместработы

Тэрмін выканання

Адказныя

Адзна-ка абвыкананні

I Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

1.1

Правядзенне навуковых даследаванняў на базе філіяла кафедры выкладчыкамі; магістрантами (па тэме магістарскіх дысертацый); студэнтамі (у межах выканання курсавых, дыпломных работ па лінгвістычных дысцыплінах і навукова-даследчых праектаў)

На працягу года

Кіраўнікі курсавых, дып-ломных, магі-старскіх работ, навукова-даследчых праектаў

 

1.2

Удзел у міжнароданых навукова-практычных канферэнцыях: падрыхтоўка публікацый выкладчыкаў кафедры і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія № 51 г . Гомеля» па сумесных напрацоўках

На працягу года

Выкладчыкі кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.3

Аналіз урокаў праблемнага навучання, якія праводзяць студэнты ў межах перадды-пломнай практыкі

У перыяд перадды-пломнай практыкі

Кіраўнікі практыкі, настаўнікі гімназіі

 

1.4

Навуковае кансультаванне інавацыйных праектаў

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.5

Рэцэнзаванне артыкулаў і метадычных распрацовак настаўнікаў гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры

 

1.6

Падрыхтоўка сумесных з настаўнікамі гімназіі артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый, метадычных распрацовак

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

1.7

Рэцэнзаванне вучнёўскіх навуковых работ да навукова-практычнай канферэнцыі “Пошук” і навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”

кастрычнік, люты

ПВС кафедры

 

1.8

Арганізацыя кансультацый вучняў гімназіі па пытаннях падрыхтоўкі навукова-даследчых работ

На працягу года

ПВС кафедры

 

IIВучэбна-метадычнаяработа

2.1

Пашырэнне вучэбна-метадычнай базы:

- распрацоўка і рэалізацыя метадычнага забеспячэння практык, практыкуму, практычных заняткаў;

- распрацоўка праграмнага забеспячэння;

- стварэнне і папаўненне банка дадзеных навукова-даследчых матэрыялаў па лінгвістыцы і методыцы выкладання беларускай мовы

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

2.2

Удзел выкладчыкаў кафедры ў пасяджэннях метадычных аб'яднанняў гімназіі і кансультаванне па вызначаных праблемах

На працягу года

ПВС кафедры

 

2.3

Арганізацыя майстар-класаў настаўнікамі гімназіі (правядзенне творчых урокаў з выкарыстаннем інтэрактыўных і арт-тэхналогій

На працягу года

Заг.філіяла,

настаўнікі гімназіі, ПВС кафедры

 

2.5

Правядзенне практычных заняткаў са студэнтамі на базе гімназіі

На працягу года

ПВС кафедры, настаўнікі гімназіі

 

IIIАрганізацыйна-метадычнаяработа

3.1

Правядзенне студэнтамі-практыкантамі адкрытых мерапрыемстваў

На працягу года

Заг. філіяла

 

3.2

Запрашэнне настаўнікаў гімназіі ў якасці кансультантаў-практыкаў на вучэбныя заняткі і курсавыя сходы

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.3

Арганізацыя пераддыпломнай практыкі на базе гімназіі

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.4

Правядзенне метадычных семінараў і круглых сталоў

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.5

Падрыхтоўка відэаматэрыялаў, электронных праграмных прадуктаў па рэкламе і прапагандзе лепшага педагагічнага вопыту

На працягу года

Заг. філіяла, намеснік па вучэбнай рабоце гімназіі

 

3.6

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі, якія праходзяць працэдуру атэстацыі на катэгорыю

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.7

Кансультаванне настаўнікаў гімназіі па праблемных пытаннях мовазнаўства і методыкі выкладання

На працягу года

ПВС кафедры

 

3.8

Аказанне дапамогі ў падрыхтоўцы і правядзенні навуковай канферэнцыі “Свабодны выбар”, удзел выкладчыкаў кафедры ў якасці экспертаў

Люты – сакавік

Заг. філіяла, намеснік па метадычнай рабоце гімназіі

 

3.9

Правядзенне кансультацый па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання

На працягу года

ПВС кафедры