Спецыялізацыі

Спецыялізацыі кафедры

  • Камунікатыўныя семантыка тэксту
  • Ідыяматыка беларускай мовы ў лінгвакультурным аспекце
  • Семантыка, граматыка і стыль перакладнога тэксту
  • Лінгвістыка тэксту
  • Стылістычнае рэдагаванне і карэктура
  • Тэхналогяі стварэння публіцыстычнага тэксту
  • Эмацыянальныя канцэпты ў беларускай фразеалогіі
  • Этнапсіхалінгвістыка
  • Норма і стыль